Regulamin

Kechiq zachęca użytkowników do zapoznania się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, które regulują zakup produktów partnerów, a także zarządzanie zamówieniami złożonymi na platformie.

1. ZAWARCIE UMOWY I DOSTAWA PRODUKTÓW

1.1 Każde zamówienie złożone na www.kechiq.it oznacza zawarcie umowy sprzedaży z partnerem Kechiq. Jakość partnera KECHIQ jest wyraźnie wskazana na stronie ze szczegółami każdego produktu. Kechiq nigdy nie działa jako sprzedawca.

1.2 Klikając przycisk „Potwierdź zamówienie”, klient składa wiążące zamówienie na artykuły znajdujące się w wirtualnym koszyku. Po przekazaniu zamówienia KECHIQ w ciągu 24 godzin wyśle klientowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Z chwilą otrzymania przez klienta potwierdzenia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy partnerem Kechiq i klientem. Jeżeli Klient nie otrzyma żadnego potwierdzenia zamówienia w terminie wskazanym w art. 1.2., zamówienie zostaje uznane za nieważne.
Zamówienia, w stosunku do których klient wybrał płatność z góry, będą wysyłane automatycznie. Umowę z partnerem uznaje się za zawartą z chwilą zapłaty.

1,3 KECHIQ nie ponosi odpowiedzialności za konieczność wyszukiwania i znajdowania niedostępnych produktów za pomocą innych źródeł. Firma Kechiq jest zobowiązana do dostarczenia tylko tych produktów, które udostępniają jej partnerzy. Jeżeli termin dostawy podany jest w dniach roboczych, rozumie się przez to wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyraźnym wyłączeniem dni świątecznych.

2. CENY, KOSZTY WYSYŁKI I EKSPRESOWA DOSTAWA

2.1 Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny opublikowanej na stronie produktu w momencie wysłania zamówienia. Podana cena jest ostateczna i zawiera podatek VAT w stosownych przypadkach.

3. PŁATNOŚĆ

3.1 Kechiq akceptuje płatności online za pośrednictwem PayPal. Obciążenie następuje natychmiast.

3.2 Kechiq akceptuje płatności offline dokonane przelewem bankowym.
W przypadku płatności przelewem informujemy, że dostępność towaru nie zostanie potwierdzana do momentu otrzymania płatności.

3.3 Przelew bankowy: w przypadku nieotrzymania wpłaty lub dokumentu bankowego potwierdzającego przelew w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych zamówienie zostanie automatycznie anulowane. Jeśli przelew został wykonany w terminie, ale zamówienie zostało anulowane, trzeba niezwłocznie skontaktować się z Biurem obsługi klienta.
Przewidywany termin dostawy podany w wiadomości e-mail z podsumowaniem zamówienia należy traktować jako wiarygodny tylko w przypadku przelewów SEPA realizowanych online w ciągu 1 h od złożenia zamówienia, w przeciwnym razie szacowany maksymalny termin dostawy zostanie automatycznie zmieniony na podstawie dnia faktycznego otrzymania płatności. Nie zalecamy korzystania z tej metody płatności w przypadku zakupów na krótko przed konkretnymi wydarzeniami (np. święta, urodziny, prezenty itp.).

 

4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od zamówienia produktów oferowanych przez partnerów Kechiq bez podania przyczyny i za pomocą oświadczenia w dowolnej formie, o ile jest ona jednoznaczna.

4.1 Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od zamówienia produktów oferowanych przez partnerów Kechiq bez podania przyczyny i za pomocą oświadczenia w dowolnej formie, pod warunkiem, że jest ona jednoznaczna, w terminie 14 dni od faktycznego dostarczenia produktu, czyli fizycznego wejścia w posiadanie towarów na podstawie i w mocy art. 52 włoskiego kodeksu konsumenckiego.

 

Kechiq bezpośrednio zarządza prawem do odstąpienia od umowy w imieniu swoich partnerów, a także umową o odszkodowanie.

 

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować Kechiq (KECHIQ Via John Fitzgerald Kennedy nr 95, 30027 San Donà di Piave (Wenecja) www.kechiq.it), a także partnera o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza online za pomocą kreatora.

 

KECHIQ wyśle potwierdzenie otrzymania wniosku o zwrot środków w zastrzeżonym obszarze klienta na stronie internetowej Kechiq.

 

Po skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dostarczenia towaru, KECHIQ przystąpi do zwrotu środków zgodnie ze sposobami wskazanymi w pkt 5.

 

Po 15 dniach i nie później niż do 100 dni od dostawy towaru klient może dokonać zwrotu, a po sprawdzeniu zgodności towaru otrzyma kupon z kodem o takiej samej wartości jak zwracany towar do ponownego wykorzystania na www.kechiq.it w ciągu 12 miesięcy od daty jego wydania.

 

Administratorem danych gromadzonych za pośrednictwem tej strony jest Keelt Group S.p.A, która niezależnie decyduje o celach i metodach ich przetwarzania, a także o stosowanych procedurach bezpieczeństwa, aby zagwarantować poufność, integralność i dostępność danych. Dane osobowe i podatkowe pozyskiwane bezpośrednio i/lub za pośrednictwem osób trzecich przez dostawcę są gromadzone i przetwarzane w formie papierowej, komputerowej oraz telematycznej w celu zarejestrowania zamówienia i uruchomienia procedur realizacji umowy i związanej z nią niezbędnej komunikacji, oprócz wypełnienia wszelkich zobowiązań prawnych, a także w celu umożliwienia skutecznego zarządzania stosunkami handlowymi w zakresie niezbędnym do jak najlepszego wykonania żądanej usługi (art. 24 ust. 1 lit. b, dekret ustawodawczy nr 206/2005).

4.2 Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy
Zgodnie z art. 59 włoskiego kodeksu konsumenckiego nie można zażądać zwrotu pieniędzy, jeśli kupiono spersonalizowany produkt. Ponadto od 14 dnia po dostawie nie możesz dokonywać zwrotów żadnych dodatkowych produktów i usług.

 

5. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Po odstąpieniu od niniejszej umowy Kechiq zwróci bez zbędnej zwłoki wszystkie płatności dokonane przez kupującego, w tym koszty dostawy, nie później niż w ciągu 14 dni od terminu, w którym produkt dotrze do centrum logistycznego Kechiq. Okres ten jest niezbędny do przeprowadzenia odpowiednich kontroli i sprawdzenia integralności towarów. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany za pomocą tej samej metody płatności, z której klient skorzystał podczas zakupu, chyba że uzgodniono inaczej. Zwrot pieniędzy może zostać zawieszony do czasu otrzymania przez Kechiq zwracanych produktów. Produkty należy zwrócić:
- w takim samym stanie, w jakim zostały dostarczone;
- prawidłowo zapakowane w oryginalne pudełko (Original Kechiq Box), nieuszkodzone lub uszkodzone i ze wszystkimi otrzymanymi akcesoriami: opakowaniem, instrukcją obsługi, etykietą, etykietą zwrotną w idealnym stanie umieszczoną na wszystkich częściach – WSZYSTKO W ORYGINALNYM OPAKOWANIU.
- z prawidłowo wypełnionym formularzem RMA znajdującym się w opakowaniu w celu umożliwienia identyfikacji;
- bez śladów użytkowania, z wyjątkiem tych zgodnych z przeprowadzeniem normalnego testu produktu
- zwracane produkty nie mogą być używane, zużyte, myte ani uszkodzone

Jeżeli zwracany towar nie jest zgodny z postanowieniami poprzedniego paragrafu, odstąpienie od umowy nie będzie skuteczne, a koszty zwrotu poniesie klient. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z towarem w sposób inny niż konieczny do określenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
W przypadku, gdy klient nie przyjmie przesyłki, a zatem wyraźnie zdecyduje się nie korzystać ze wszystkich usług i gwarancji Kechiq związanych z odesłaniem produktu, z kwoty zwrotu zostanie potrącona opłata za ponowne przyjęcie przesyłki do magazynu w wysokości 12,00 EUR.

6. STANDARDOWY FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient zamierzający odstąpić od umowy jest zobowiązany postępować zgodnie z odpowiednią procedurą online na platformie www.kechiq.it, podając wszystkie informacje wymagane w sekcji ZAMÓWIENIA. W przypadku klientów, którzy się nie zarejestrowali, konieczny jest kontakt z obsługą klienta.

7. ZWROT ŚRODKÓW

7.1 Zwracane kwoty są przelewane bezpośrednio na konto lub za pomocą metody płatności użytej w momencie zakupu, czyli przelewem bankowym, poprzez PayPal lub kartą kredytową.

7.2 Kwota zwrotu nie obejmuje:
- kosztów przesyłki w przypadku braku oryginalnego pudełka (Original Kechiq Box)
- kosztów opakowania prezentowego i wszystkich produktów/usług dodatkowych.

7.3 Jeśli produkt nie zostanie zwrócony w oryginalnym pudełku Kechiq, od całkowitej kwoty zwrotu zostaną potrącone koszty wysyłki w wysokości 8,00 eur.

7.4 W przypadku zwrotu produktu zakupionego za pomocą kuponu wystawionego przed upływem 14 dni od terminu dostawy, ewentualna różnica cenowa zostanie zwrócona w gotówce, a wartość kuponu w postaci nowego kuponu.

8. DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Klient może skontaktować się z działem Obsługi klienta KECHIQ przez e-mail pod adresem info@kechiq.com, przez Whatsapp pod numerem 0039 392 44 07 004, a także przez Facebook Messenger.

9. RĘKOJMIA ZA WADY I NIEZGODNOŚĆ PRODUKTÓW ORAZ INFORMACJE DODATKOWE

Kechiq gwarantuje, że partner podczas zakupów stosuje zasady włoskiego kodeksu konsumenckiego dotyczące rękojmi za wady i niezgodności produktów. Klientowi przysługują zatem prawa, o których mowa w art. 130 włoskiego kodeksu konsumenckiego, a uprawnienia te należy wykonywać na zasadach określonych w art. 132 tego samego kodeksu konsumenckiego.
Gwarancja fabryczna obejmuje wady produkcyjne, które można przypisać producentowi, takie jak nieprawidłowe działanie mechanizmu lub problemy z wodoodpornością zegarka.
Gwarancja nie obejmuje wymiany kamieni koniecznej w wyniku upadków lub uderzeń. Gwarancja nie obejmuje szkiełka zegarka ani części, na które mogą mieć wpływ przypadkowe uszkodzenia, takie jak upadki, uderzenia lub niewłaściwe użycie. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez wodę, chyba że produkt oznaczony jest znakiem wodoodporności. W takich przypadkach naprawa będzie podlegać opłacie, z wyjątkiem klientów, którzy wcześniej wykupili dodatkowe ubezpieczenie od Kechiq w momencie zakupu zegarka.
W przypadku napraw nieobjętych gwarancją Kechiq może wykonać żądane usługi w cenie kosztów, które będą zależeć od modelu zegarka i rodzaju wymaganego działania. Koszty te są podawane indywidualnie i mogą ulegać zmianom.
Nie należy wysyłać oryginalnego opakowania, ponieważ nie podlega ono zwrotowi. Ważne jest, aby paczka była ubezpieczona, a zegarek odpowiednio zapakowany do wysyłki.
Gwarancja traci ważność, jeśli naprawy są przeprowadzane przez nieautoryzowany personel i bez uprzedniego skontaktowania się z Kechiq.
Jeśli chcesz skorzystać z gwarancji, dział obsługi klienta Kechiq pozostaje do Twojej dyspozycji, aby omówić każdą kwestię.
Koszty wysyłki produktu i zwrotu po naprawie ponosi Kechiq przez pierwsze 30 DNI. Po upływie tego terminu to klient ponosi koszty wysyłki produktu. Naprawa jest bezpłatna.
Kechiq skrupulatnie i dokładnie przestrzega warunków gwarancji ustalonych przez producenta.
Kechiq zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu zwróconego produktu, aby upewnić się, że usterka jest rzeczywiście spowodowana wadą fabryczną lub innymi przyczynami. Następnie firma ustali, czy można skorzystać z serwisu gwarancyjnego. Ponadto sprzedającemu przysługuje prawo do podjęcia decyzji o wymianie lub naprawie, w zależności od dostępności produktu i rozmiaru uszkodzenia. Jeśli model nie jest dostępny, zostanie zastąpiony zegarkiem o tej samej wartości i w podobnym stylu.
Naprawy gwarancyjne trwają około 3-6 tygodni w zależności od dostępności części zamiennych. Kechiq nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w centrum serwisowym.
W przypadku interwencji gwarancyjnych trwających dłużej niż 30 dni kosztami przesyłki do siedziby Kechiq lub centrum serwisowego partnera Kechiq zostanie obciążony klient. W przypadku, gdy klient nie jest w stanie udać się na pocztę lub skorzystać z identycznego sposobu wysyłki, może odebrać przesyłkę w domu za opłatą 8,00 EUR.
Koszt przesyłki zwrotnej z centrum serwisowego ponosi Kechiq. Po dokonaniu zwrotu produktu, ważne jest, aby klient wypełnił formularz zwrotu znajdujący się wewnątrz opakowania i przedstawił kartę gwarancyjną Kechiq (jeśli dotyczy).
Jeśli produkt zostanie zwrócony, a paczka jest uszkodzona, ponieważ nie została starannie zapakowana, należy uiścić opłatę za ponowne przyjęcie do magazynu w wysokości 5,00 EUR, chyba że uszkodzenie paczki zostało natychmiast zgłoszone do obsługi klienta Kechiq w momencie dostawy.

10. PRAWO WŁAŚCIWE

10.1 Niniejsze ogólne warunki podlegają prawu włoskiemu i należy je interpretować w jego świetle.

10.2 W przypadku wszelkich sporów, które mogą powstać w związku z niniejszymi warunkami, klienci mogą rozpocząć pozasądową procedurę rozstrzygania sporów. Bez uszczerbku dla ewentualnego zastosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony konsumentów, wszelkie spory związane z niniejszymi Ogólnymi warunkami zostaną przekazane wyłącznej jurysdykcji Sądu Weneckiego.
Zgodnie z i dla celów artykułów 1341 i 1342 włoskiego kodeksu cywilnego, klient oświadcza, że dokładnie przeczytał i zrozumiał oraz w szczególności akceptuje następujące klauzule Ogólnych warunków umownych:
4. Prawo odstąpienia od umowy; 10. Prawo właściwe.

10.3 Klient ma również prawo do skorzystania z procedury internetowego rozstrzygania sporów dostępnej na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Potrzebujesz więcej informacji?

Witaj! Wprowadź swoje dane, aby uzyskać dostęp do Kechiq
E-mail
Hasło Odzyskaj
Nie pamiętasz hasła? Nie martw się, wprowadź swój adres e-mail, aby odzyskać swoje dane logowania.
E-mail
Witaj! Zarejestruj się na najlepszej platformie oferującej zegarki
Chcesz sprzedawać na Kechiq? Zarejestruj się tutaj
Imię
Nazwisko
E-mail
Potwierdzenie e-mail
Hasło
Ubezpieczenie Szyba Plus
Obejmuje naprawę szkła w przypadku pełnej awarii w trakcie 2-letniego okresu gwarancji prawnej. Obejmuje naprawę / wymianę kryształu, odbiór z domu i przesyłkę zwrotną z centrum serwisowego. Nie obejmuje naprawy zadrapań, wyszczerbień lub innych uszkodzeń spowodowanych upadkiem zegarka.
Gwarancja Plus 1 rok
Przedłużenie ważności o 1 rok oprócz 2-letniej gwarancji prawnej
Grawerowanie na zamowienie
Usługa wygrawerowania spersonalizowanego tekstu/daty na tylnej ściance zegarka. Możliwość ta różni się w zależności od marki i modelu zegarka. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego sprawdzenia wykonalności. W przypadku braku możliwości wykonania graweru na tylnej części wybranego produktu, koszt usługi grawerowania zostanie zwrócony.
Pełna ochrona
Ochrona szyb + 1 rok gwarancji plus ubezpieczenie w specjalnej cenie tylko dla Ciebie. Ochrona szyby: Obejmuje naprawę szyby w przypadku całkowitego stłuczenia w trakcie 2-letniego okresu gwarancji prawnej. Obejmuje naprawę/wymianę szyby, odbiór i przesyłkę zwrotną z centrum serwisowego. Nie obejmuje naprawy zarysowań, odprysków lub innych uszkodzeń spowodowanych upuszczeniem zegarka. Gwarancja Plus: 1 rok przedłużonej gwarancji jako dodatek do 2-letniej gwarancji prawnej
Potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji? Wypełnij wymagane pola i wyślij zapytanie, a my odpowiemy najszybciej jak to możliwe.
Imię
Nazwisko
Nazwa firmy
Telefon
E-mail
Temat
Wiadomość
Potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji? Wypełnij wymagane pola i wyślij zapytanie, a my odpowiemy najszybciej jak to możliwe.
Imię
Nazwisko
Nazwa firmy
Telefon
E-mail
Temat
Wiadomość
Zgłoś napotkany błąd
Imię: Kod produktu: UPC:
Opisz błąd
Płatności w ratach i bezpieczne transakcje
Oferujemy możliwość płacenia za zakupy w dogodnych ratach bez odsetek za pomocą Scalapay. Wszystkie transakcje kartą kredytową są również zabezpieczone przez standardy PCI i DSS, które obejmują ponad 300 kontroli bezpieczeństwa.
2 lata gwarancji
Produkty „sprzedawane i wysyłane przez Kechiq” zawsze są objęte oficjalną gwarancją producenta. Pozwala to na bezpośrednie korzystanie z usług posprzedażowych oferowanych przez markę producenta. Produkty sprzedawane na platformie handlowej przez
Darmowe zwroty w ciągu 100 dni
Masz 100 dni na bezpłatny zwrot produktu bez dodatkowych kosztów wysyłki. W ciągu 14 dni kalendarzowych od dostarczenia produktu zwrot pieniędzy zostanie dokonany tą samą formą płatności, za pomocą której zrealizowano zamówienie. Po 15 dniach zwrot nie zostanie uiszczony w gotówce, a w formie kuponu o tej samej wartości, który zostanie wysłany do ponownego wykorzystania na Kechiq w ciągu 12 miesięcy od daty wydania.
Nowe, oryginalne produkty
Wszystkie nasze produkty są nowe, oryginalne i nie są podrabiane. Do każdego produktu dołączamy certyfikaty gwarancyjne, oryginalne opakowanie, a produkt przed wysyłką poddawany jest ścisłej kontroli jakości.
Działamy w 8 stanach
Aby zapewnić szybsze i wydajniejsze wysyłki, Kechiq ma różne siedziby na całym świecie.
Sprawdzony partner
Sprawdzony partner jest autoryzowanym sprzedawcą zegarków, posiadającym stałą licencję, który poświadcza, że jest w stanie spełnić najwyższe standardy jakości produktów i usług wymaganych przez Kechiq. Dlaczego nie jest wyświetlana nazwa sprzedawcy? Nie wyświetlamy nazwy sprzedawcy, aby uniknąć kontaktów poza platformą. Bezpieczeństwo zakupów jest dla Kechiq najważniejsze. Tylko kiedy korzystasz z platformy Kechiq, możemy zadbać o Twoje zakupy, bezpieczeństwo Twoich płatności i zarządzać wszelkimi sporami ze sprzedawcą w Twoim imieniu, gwarantując maksymalną ochronę. Zakupy u sprawdzonego partnera
Wysłane przez Kechiq
Produkty oznaczone jako „Wysłane przez Kechiq” są sprzedawane przez zewnętrznych sprzedawców na platformie handlowej Kechiq i są przechowywane w centrum dystrybucji Kechiq, skąd są wysyłane bezpośrednio do klientów końcowych za pośrednictwem jednego z naszych kurierów i zgodnie z metodami dostawy podanymi na naszej stronie. Składając zamówienie, możesz wybrać preferowaną metodę wysyłki. Po złożeniu zamówienia w dziale pojawi się data wysyłki oraz data dostawy Twojego zamówienia
Płatność w ratach
Dzięki Scalapay możesz rozłożyć płatność za zegarek na 3 raty; rata zostanie zatwierdzona natychmiast i nie będzie trzeba płacić żadnej prowizji.
Visit our Concept Store!
Dubai Welcome Invite
Redeem your Welcome Coupon Enter your email to receive an exclusive 20% coupon for your first in-store purchase
E-mail
Redeem your coupon